Wettenboekje Participatiewet beschikbaar

IL kleurWettenboekje
In handig A5 formaat is het wettenboekje Participatiewet beschikbaar. Voor slechts € 12,50 (excl. 6% Btw en verzendkosten) heb je dit wettenboekje binnen drie werkdagen in huis. Bijgewerkt tot en met de laatste wijzigingen van het overgangsrecht. In het wettenboekje is de wettekst van de Participatiewet opgenomen zoals die komt te luiden na inwerkingtreding van een aantal wetten en wetsvoorstellen. Het gaat om onder andere:

 • Wet Maatregelen WWB1
 • Invoeringswet Participatiewet2
 • Wet hervorming kindregelingen3
 • Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens4
 • Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 20155
 • Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnorm voor pensioengerechtigden6
 • Wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet7

In ontwikkeling
Dit wettenboekje wordt telkens bijgewerkt als de parlementaire behandeling(en) daartoe aanleiding geeft. Vanaf 2015 wordt de artikelsgewijze toelichting toegevoegd en verder voorzien van de laatste jurisprudentie die van overeenkomstige toepassing wordt geacht. Onmisbaar voor de uitvoering!

logo_De_LegibusGratis wettenboekje voor cursisten
Elke deelnemer aan de Studiedag Participatiewet en Maatregelen WWB op 30 oktober in Eindhoven krijgt gratis een wettenboekje. Deze Studiedag wordt in samenwerking verzorgd met Hans Nacinovic en is al eerder naar volle tevredenheid van de deelnemers verzorgd.

schrijf je inInschrijven
Wil je in een dag bijgepraat worden over de stand van het recht en actualiteit? Schrijf je dan in voor de Studiedag en discussieer mee en wissel ervaringen uit met andere vakgenoten. Een reader als naslagwerk.


 1. Stb. 2014, 269 

 2. Stb. 2014, 270 

 3. Stb. 2014, 227 

 4. EK 2013/14, 33 932 A 

 5. TK 2013/14, 33 988 

 6. TK 2013/14, 33 928, nr. 8 

 7. Wet Taaleis WWB, TK 2013/14, 33 975 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

9 + 7 =