Tweede Kamer stemt in met Wet maatregelen WWB en enkele andere wetten

Deze blogpost is deel 10 van 15 in de serie Wetsvoorstellen

logo-tweede-kamer_tcm181-235653De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten).

Hieronder staat een overzicht van de stemming over de amendementen en moties. Niet alle stuknummers hebben een link omdat deze (nog) niet beschikbaar is.

Aangenomen amendement Wet maatregelen WWB en enkele andere wetten

33801-37 Amendement d.d. 5 februari 2014 – P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
Gewijzigd amendement van het lid Pieter Heerma ter vervanging van nr. 34 over het uitzonderen van personen onder de 21 jaar van de kostendelersnorm.

Verworpen amendementen Wet maatregelen WWB en enkele andere wetten

33801-64 Amendement d.d. 7 februari 2014 – L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid
Nader gewijzigd amendement van het Lid Voortman en Karabulut 33801 nr. 64 ter vervanging van dat gedrukt onder 42 over het schrappen van de kostendelersnorm.

33801-60 Amendement d.d. 6 februari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut 33801 nr. 60 ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14 dat regelt dat de langdurigheidstoeslag in de huidige vorm blijft bestaan.

33801-70 Amendement d.d. 11 februari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut 33801 nr. 70 ter vervanging van nr. 63 dat regelt dat de in de wet opgenomen tegenprestatie komt te vervallen.

33801-68 Amendement d.d. 11 februari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Nader gewijzigd amendement Karabulut/Voortman nr. 68 ter vervanging van nr. 61 dat regelt dat de door het wetsvoorstel voorziene wijzigingen ten aanzien van de tegenprestatie geen doorgang vinden.

33801-59 Amendement d.d. 6 februari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut 33801 nr. 59 ter vervanging van dat onder nr. 12 dat ertoe strekt dat de verplichting voor uitkeringsgerechtigden om te verhuizen om een baan te krijgen of te behouden wordt geschrapt.

33801-69 Amendement d.d. 11 februari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut 33801 nr. 69 ter vervanging van nr. 62 over een verhuiskostenvergoeding voor de belanghebbende die een verplichting tot verhuizing krijgt opgelegd.

33801-67 Amendement d.d. 11 februari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut nr. 67 ter vervanging van nr. 18 over o.a. het schrappen van de 100% verlaging van de bijstand.

33801-65 Amendement d.d. 7 februari 2014 – L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid
Nader gewijzigd amendement van het Lid Voortman 33801 nr. 65 ter vervanging van dat gedrukt onder 36 over het erkennen van mantelzorg als tegenprestatie.

33801-46 Amendement d.d. 6 februari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Amendement Karabulut 33801 nr. 46 rondom inspraak bij een door het college opgelegde tegenprestatie.

33801-26 Amendement d.d. 4 februari 2014 – L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid
Amendement van het lid Voortman dat regelt dat een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling wordt gerealiseerd door gemeenten.

33801-38 Amendement d.d. 6 februari 2014 – M. de Graaf, Tweede Kamerlid
Amendement van het lid de Graaf waarin niet-Nederlanders worden uitgesloten van een beroep op een sociale voorziening als de bijstand.

33801-43 Amendement d.d. 6 februari 2014 – M. de Graaf, Tweede Kamerlid
Gewijzigd amendement De Graaf, 33801 nr. 43 t.v.v. nr. 39, waarmee personen worden uitgesloten van bijstand die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in verband met valsheid in geschrifte opgelegd hebben gekregen, misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en belastingen en toeslagen.

33801-44 Amendement d.d. 6 februari 2014 – M. de Graaf, Tweede Kamerlid
Amendement De Graaf 33801 nr. 44 over geen recht op bijstand voor niet-Nederlanders bij het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

33801-40 Amendement d.d. 6 februari 2014 – L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid
Amendement van het lid Voortman waarmee het voor gemeenten mogelijk wordt het recht op uitkering af te stemmen op partime inkomsten.

33801-45 Amendement d.d. 6 februari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Amendement Karabulut 33801 nr. 45 dat regelt dat mantelzorgers worden uitgezonderd van de kostendelersnorm.

33801-15 Amendement d.d. 16 december 2013 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat gemeenten de mogelijkheid behouden om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en ouders van schoolgaande kinderen.

33801-35 Amendement d.d. 5 februari 2014 – P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
Amendement van het lid Pieter Heerma ter vervanging van nr. 32 over het verwijderen van de AOW uit de kostendelersnorm.

33801-21 Amendement d.d. 16 januari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat ook oud-politici met een wachtgeldregeling verplicht worden om een tegenprestatie te leveren conform de Wet werk en bijstand.

Aangenomen moties Wet maatregelen WWB en enkele andere wetten

33801-48 Motie d.d. 6 februari 2014 – S.C.C.M. Potters, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Potters en Dijkgraaf over het maximeren van het verzamelinkomen uit bijstandsuitkeringen.

33801-58 Motie d.d. 6 februari 2014 – L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid
Gewijzigde motie van het lid Voortman (t.v.v. 33801, nr.51) over een plan van aanpak voor het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap.

Verworpen moties Wet maatregelen WWB en enkele andere wetten

33801-49 Motie d.d. 6 februari 2014 – L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Voortman over het vergemakkelijken van de instroom van bijstandsgerechtigden.

33801-50 Motie d.d. 6 februari 2014 – L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Voortman over maatregelen waardoor niemand onder het bestaansminimum terechtkomt.

33801-52 Motie d.d. 6 februari 2014 – P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over het minimaliseren van de kans op ontwijking van de kostendelersnorm.

2014Z02411 Motie d.d. 10 februari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Gewijzigde motie van het lid Karabulut (t.v.v. 33801, nr. 53)

2014Z02412 Motie d.d. 10 februari 2014 – S. Karabulut, Tweede Kamerlid
Gewijzigde motie van het lid Karabulut (t.v.v. 33801, nr. 54)

33801-55 Motie d.d. 6 februari 2014 – N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Klein over niet toepassen van de kostendelersnorm in geval van mantelzorg voor of door AOW-gerechtigden.

33801-56 Motie d.d. 6 februari 2014 – M. de Graaf, Tweede Kamerlid
Motie van het lid De Graaf over het kunstmatig onderscheid tussen misdragingen en ernstige misdragingen in het sanctiebeleid.

33801-57 Motie d.d. 6 februari 2014 – M. de Graaf, Tweede Kamerlid
Motie van het lid De Graaf over beslag laten leggen op bezittingen van de bijstandsfraudeur.

One Reply to “Tweede Kamer stemt in met Wet maatregelen WWB en enkele andere wetten”

  1. Pingback: Wetsvoorstel Maatregelen WWB (2) | Ingeborg Lunenburg Opleiding + Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

een × 3 =