WWB-2012 en Wmo uitspraak verwijderen bad is algemeen gebruikelijk

WWB-2012
In een aantal vorige weblogs schreef ik al een verschillende vragen met antwoorden in verband met de uitvoering van de WWB-2012. Hier nog eentje.

Janneke is 45 jaar en heeft een inwonende zoon Pieter (25 jaar). Het gezin vraagt bijstand aan. Pieter is een Wajonger. Hij volgt echter uit Rijks kas bekostigd onderwijs in de vorm van een BBL-traject. Bij zijn werkgever heeft hij en arbeidscontract en ontvangt maandelijks een inkomen van €1.150. Het UWV betaalt geen Wajong-uitkering vanwege de inkomsten uit arbeid.

Hoe om te gaan met het inkomen van Pieter?
Janneke en Pieter vormen in beginsel een gezin. Omdat Pieter studeert is hij, voor zover zijn inkomen lager is dan €1.059,46 netto per maand incl. vakantietoeslag, uitgezonderd van het gezin en wordt hij aangemerkt als alleenstaande. Zijn inkomen ligt echter boven dat bedrag. Het meerdere daarvan wordt in aanmerking genomen op de bijstand die aan Janneke wordt verstrekt. Hoewel Pieter een Wajonger is, heeft dat voor de vrijlating van de Wajong-uitkering geen betekenis. Immers er wordt geen uitkering uitbetaald.

Jurisprudentie Wmo Verwijderen bad is een algemeen gebruikelijke renovatie
In Rechtbank ‘s-Gravenhage 07-03-2012, nr. AWB 11/4293 oordeelt de rechtbank over de weigering van een aanvraag om een voorziening in de vorm van het verwijderen van een bad en het realiseren van een douchegelegenheid en aanpassingen in het toilet.

Belanghebbende woont met haar echtgenoot in een gelijkvloerse woning, die het eigendom is van hen. Belanghebbende is sinds 1996 bekend met een reumatoïde artritis en door een ongeval heeft zij last van haar knieën. Voor het gebruik van het bad maakt belanghebbende sinds 2001 gebruik van een badplank. Gelet op de beperkingen is zij thans echter niet meer in staat om haar benen over de badrand heen te tillen.

Het college vraagt om advies. Daaruit blijkt dat vervanging van het bad en het creëren van een gelijkvloerse douche wordt geadviseerd. Tevens is een verhoogd toilet met een handgreep geadviseerd. Laatstgenoemde voorziening wordt – naar oordeel van de rechtbank – terecht afgewezen omdat een losse toiletverhoger belanghebbende voldoende compenseert.

Het college weigert de aanvraag voor vervanging van het bad en handhaaft dat besluit in bezwaar. Daaraan ligt ten grondslag dat de gevraagde voorziening algemeen gebruikelijk is voor de persoon van de aanvrager. Het bad in de badkamer is ten minste 29 jaar oud en het college stelt dat het daarmee is afgeschreven. Vervanging van het bad is – aldus het college – een algemeen gebruikelijke renovatie. Daarmee komen de kosten voor het verwijderen van het bad en het plaatsen van inloopdouche niet voor vergoeding in aanmerking.

De rechtbank acht dit standpunt – gelet op de ouderdom van het bad – niet onredelijk. De ouderdom van het bad wordt overigens niet betwist. Dat het aanwezig bad nog functioneel is doet niet af aan het standpunt van renovatie gelet op het tijdsverloop en de afschrijftermijn.

De rechtbank stelt dat het college rekening heeft mogen houden een afschrijving van de voorzieningen in de badkamer afhankelijk van de algemeen gebruikelijke levensduur. Bij het vaststellen van een afschrijvingspercentage heeft het college – naar oordeel van de rechtbank – in redelijkheid aansluiting kunnen zoeken bij de termijnen die worden gehanteerd in het Beleid huurverhoging na woningverbetering van de vereniging Overleg voorzitters huurcommissies.

De rechtbank neemt bij het oordeel over de weigering nog het volgende in aanmerking. Het college stelt zich op het standpunt dat belanghebbende in staat wordt geacht zelf te kunnen voorzien in de met de vervanging van het bad gemoeide kosten gelet op hun inkomen. Dit standpunt wordt door belanghebbende niet bestreden. Opgemerkt wordt dat – logischerwijs – uit de uitspraak dan ook niet blijkt hoe hoog het inkomen van belanghebbende en haar echtgenoot dan is.

Hoewel de adviseur van het college vervanging van het bad adviseert, kan niet worden gesteld dat het college onvoldoende motiveert waarom het afwijkt van het advies.

De vorige week aangekondigde onderwerpen schuiven even door. Voorbereidingen op scholing gaan even voor dit keer.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

vijftien − 5 =