Training Wmo: van melding naar verslag

Datum/Tijd
10-09-2020
08:30 - 15:30

Locatie
BCN Utrecht CS

Categorieën


Een goed verslag zal leiden tot een goed besluit op de aanvraag.
Wil je weten welke beoordelingskaders er gelden, wat verdedigbare standpunten zijn en hoe het verslag opgesteld moet worden?
Dan ben je bij deze training aan het juiste adres!

Uit de wet en jurisprudentie blijkt dat er strenge eisen gelden voor het onderzoek en het opstellen van de bijbehorende schriftelijke uitkomsten. Dat moet concreet zijn en in overeenstemming met de feiten en omstandigheden en het eventuele beleid. De cliënt weet dan waar hij aan toe is. Dat wil zeggen: heeft het zin om een aanvraag in te dienen. Dat geldt voor huishoudelijke ondersteuning maar ook voor de hulphond.

Algemeen
De Wmo 2015 regelt dat voordat iemand een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan doen, hij eerst zijn ondersteuningsbehoefte bij het college moet melden. Er bestaat dan recht op een onderzoek. De onderwerpen van het onderzoek liggen vast in de wet. Ook heeft de Centrale Raad van Beroep aangegeven waar een onderzoek aan moet voldoen (CRVB:2018:819). Het onderzoek wordt afgerond met een schriftelijk verslag (de uitkomsten). Daaruit moet de cliënt kunnen afleiden of hij in aanmerking komt voor een (financiële) maatwerkvoorziening. En zo ja, wat de aard en omvang daarvan is. Het schriftelijk verslag vormt de basis voor de grondslag van de beslissing op de aanvraag, het valt onder de voorbereiding van het besluit (art. 3:2 Awb). Het college mag het onderzoek uitbesteden aan derden, maar moet zich dan wel kenbaar vergewissen dat het onderzoek zorgvuldig tot stand is gekomen!

Voor wie

 • Consulenten, medewerkers wijkteam
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Onafhankelijke cliëntondersteuners

Enige juridische kennis van de Wmo 2015 wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Onderwerpen

 • Inventariseren hulpvraag: kwalificeren en kwantificeren van de beperkingen in de zelfredzaamheid en/of participatie
 • Inlichtingen- en medewerkingsverplichting cliënt en de gevolgen van het niet of onvoldoende nakomen daarvan
 • Welke ondersteuning is er nodig (noodzaak, aard en omvang, wat is voldoende)
 • Indicatie Wet langdurige zorg, dan wel kunnen verkrijgen en de uitzonderingsbepalingen
 • Eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg, hulp uit sociaal netwerk, algemene voorziening
 • Algemeen gebruikelijk
 • Inzet vrijwilligers
 • Wanneer is de ‘voorliggende systematiek’ toereikend en wanneer niet?
 • Welke weigeringsgronden (voor een maatwerkvoorziening) kunnen aan de orde zijn
 • Informatieplicht college (bijdrage in de kosten en mogelijkheden pgb)
 • Termijnen
 • Opstellen verslag (inclusief voorbeelden)
  • do’s en don’ts
  • SMART doelen formuleren
 • Relevante jurisprudentie

Materiaal

 • Casus uit de praktijk ter voorbereiding en om te oefenen tijdens de training
 • Unieke reader met inhoudelijke teksten over de te behandelen onderwerpen
 • Voorbeeld-verslag met diverse voorbeeldteksten (direct toepasbaar in de praktijk)
 • Hand-outs van de sheets
 • Schema’s

Meer weten?
Lees de uitgebreide beschrijving van de Training Wmo: van melding naar verslag (binnenkort beschikbaar). Antwoord niet gevonden? Neem contact met ons op.

Terug naar Overzicht opleidingen.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van de inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.