Studiedag Wmo & Jeugdwet: van indicatie naar persoonsgebonden budget

Geplaatst op door

Wanneer

04-03-2021    
09:30 - 16:30

Waar

Online
eigen werkplek, of thuis te volgen

Evenement type

Geschillen over pgb’s zijn en blijven talrijk.

Kennis van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de verordenende bevoegdheid over het stellen van pgb-regels speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Schrijf je in voor deze online studiedag en discussieer met vakgenoten over de indicatie en de aanspraak en het recht pgb in de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Weet jij:

 • wat de keuzevrijheid tussen pgb en natura precies inhoudt?
 • welke wettelijke voorwaarden er zijn?
 • hoe die beoordeeld moeten worden?
 • wat precies de verschillen zijn tussen de Jeugdwet en de Wmo 2015?

Deze vragen worden beantwoord mede aan de hand van actuele rechtspraak.

Docent
Deze dag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Voor wie
De online studiedag is bestemd voor:

 • jeugdconsulenten
 • sociaal juridisch medewerkers en Wmo-consulenten
 • medewerkers bezwaar & beroep
 • kwaliteitsmedewerkers
 • rechtsbijstandsverleners/advocaten

Kennis van de Wmo 2015 en Jeugdwet wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Onderwerpen
De online studiedag is ingedeeld in de volgende onderwerpen:

 • het begin: de indicatie in natura
 • wens om een pgb is een aanvraag
  • het budgetplan
  • inhoud en beoordeling
  • wanneer is betaling aan ouders aan de orde
 • beoordeling van de wettelijke voorwaarden
  • verschillen Wmo 2015 en Jeugdwet
  • kwaliteitseisen: professionals en personen uit sociaal netwerk
  • intrekken lopende pgb-indicatie
  • beleidsregels
 • weigeringsgronden
 • hoogte pgb
  • verordenende bevoegdheid
  • wat is een toereikend pgb
  • overgang Jeugdwet naar Wmo 2015
 • misbruik en oneigenlijk gebruik
  • vermoedens en vaststellen van feiten
  • gevolgen pgb-fraude

Vragen
Deelnemers worden uitgenodigd om vragen of eigen casuïstiek in te brengen. Dat kan tot 1 week voorafgaand aan de studiedag.

Leerdoelen
Na afloop van de studiedag:

 • ken je de verschillen tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet en kun je die kennis toepassen op de werkzaamheden (uitvoering en beleid)
 • kun je beoordelen wanneer is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
 • weet je wat een toereikend pgb is
 • weet je hoe om te gaan met misbruik en oneigenlijk gebruik

Materiaal
Voor de studiedag wordt het volgende materiaal gebruikt:

 • casuïstiek ter voorbereiding
 • een uniek naslagwerk (inhoudelijke teksten, relevante wetsartikelen, actuele jurisprudentie (sommige met annotaties)
  • inclusief geactualiseerde voorbeelden van regelgeving en beleid waaronder ook eigen-kracht-principe Jeugdwet!
 • hand-outs van de sheets

Certificaat
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Incompany
Deze studiedag kan ook incompany worden verzorgd; afgestemd op uw wensen en het gemeentelijk beleid. Alleen Jeugdwet of alleen Wmo 2015 is natuurlijk ook mogelijk.

Meer weten?
Antwoord niet gevonden? Neem contact met ons op.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van de inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.