Studiedag Participatiewet: eisen aan de bewijzen

Studiedag Participatiewet: eisen aan de bewijzen

Geschillen over de uitvoering van de Participatiewet zijn en blijven talrijk. 

Het bewijsrecht speelt daarbij vaak een belangrijke rol.

 

 

Schrijf je in voor deze fysieke studiedag en discussieer met vakgenoten over het bestuursrechtelijk bewijsrecht in de Participatiewet. Twee docenten bieden een gestructureerde juridische aanpak.

Weet jij:

 • welke eisen gelden voor bewijzen,
 • op wie, wanneer de bewijslast rust,
 • in welke situaties het bewijs (on)rechtmatig is, en
 • wanneer bewijs geleverd moet worden?

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van actuele rechtspraak.

Docenten
Deze dag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg in samenwerking met Marion Maes, gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep.

Voor wie
De studiedag is bestemd voor:

 • medewerkers bezwaar & beroep
 • secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • kwaliteitsmedewerkers
 • sociaal juridisch medewerkers en consulenten
 • medewerkers (gemeentelijke) ombudsman en juridisch loket
 • rechtsbijstandsverleners/advocaten

Er wordt tenminste drie jaar werkervaring verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 14.

Onderwerpen
De studiedag is ingedeeld in de volgende thema’s:

 • bewijsregels en bewijslastverdeling
 • bewijsvermoedens
 • onderzoeksbevoegdheden bestuursorgaan (vormen, rechtmatigheid en de bewijskracht daarvan)
 • inhoudelijk:
  • perikelen rondom de (tweede) aanvraag
  • woonplaats en hoofdverblijf
  • inlichtingen- en medewerkingsplicht: wel of geen schending
  • opleggen bestuurlijke boete
  • leefvormen en kostendelersnorm
  • afstemmen van de bijstand
  • middelen
  • afstemmen van de bijstand bij wijze van maatregel

Vragen
Deelnemers worden uitgenodigd om vragen of eigen casuïstiek in te brengen. Dat kan tot 1 week voorafgaand aan de studiedag.

Leerdoelen
Na afloop van de studiedag:

 • weet je welke bewijsmaatstaven de bestuursrechter hanteert bij de beoordeling van geschillen in het kader van de PW
 • kun je deze maatstaven toepassen bij de uitvoering of beoordeling van geschillen in PW-zaken
 • ben je op de hoogte van de stand van het bestuurlijke bewijsrecht

Materiaal
Voor de studiedag wordt het volgende materiaal gebruikt:

 • casuïstiek over voor deze studiedag relevante (bewijs)geschillen (ter voorbereiding)
 • unieke jurisprudentiebundel (thematisch ingedeeld) en met een aantal handige schema’s
 • wettenboekje Participatiewet (inclusief Boetebesluit en relevante artikelen; Awb en EVRM)
 • hand-outs van de sheets

Certificaat
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Meer weten?
Antwoord niet gevonden? Neem contact met ons op.

Terug naar Overzicht opleidingen.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing. Mocht deze studiedag toch online worden verzorgd, dan bedragen de kosten € 395,00.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van de inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.