Eerste weblog 2012

Driekoningen is voorbij maar toch nog de beste wensen en een sprankelend 2012 toegewenst. Alweer twee weken in het nieuwe jaar. Het beloofd een boeiend jaar te worden!

Wetswijzigingen WWB 2012
Op 1 januari 2012 zijn de wetswijzigingen van de WWB dan toch in werking getreden. Ook veel hierop geschoold, en nog steeds trouwens. Ook merk ik daardoor dat er steeds weer nieuwe vragen opdoemen over de uitvoering van het een en ander. Denk bijvoorbeeld aan overgangsrecht, het volgen van scholing en recht op bijstand, de toepassing van de huishoudinkomenstoets op de nieuwe definitie van het gezin en de uitzonderingen daarop. Met dank ook aan de deelnemers tijdens scholing voor hun enthousiasme. Als uitsmijter in 2011 en goed begin van 2012 ben ik verder enorm geïnspireerd door de medewerkers op het Werkplein Regio Helmond! Dat heeft mij nog meer inzicht gegeven in alles wat er op gemeenten afkomt. Door iedereen werd en wordt aldaar met man en macht gewerkt aan een goede implementatie van de WWB.

Besparingsbijdrage van de baan
Halsreikend heb ik uitgezien naar de uitspraak van de CRvB over de besparingsbijdrage. En daar was tie dan eindelijk: CRvB 19-12-2011, BU7263 Wmo. Waar ging het om in die zaak? De gemeente in kwestie kent een scootmobiel toe, maar vraagt van de betrokkene nog een besparingsbijdrage van € 345 omdat hij een fiets bespaart. De CRvB oordeelt dat voor een voorziening een eigen bijdrage mag worden gevraagd, maar niet ook nog een extra bijdrage omdat de kosten van een algemeen gebruikelijke voorziening worden bespaard. Alleen als een algemeen gebruikelijke voorziening werkelijk wordt aangevraagd, kan de gemeente deze afwijzen. Ik kan me hier geheel in vinden.

Kun je uit deze uitspraak concluderen dat “de capaciteit” is begrensd tot het vragen van een eigen bijdrage of eigen aandeel? Uit de Kamerstukken en de beschikbare jurisprudentie kan ook een andere conclusie worden getrokken. Het onderwerp “capaciteit” is veel besproken tijdens de totstandkoming van de Wmo. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat daar niet eenduidig uit blijkt hoe ver de capaciteit van de aanvrager precies reikt. Ik meen dat dit ook is op te maken uit de uitspraak. De CRvB is van oordeel dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om artikel 4 lid 2 Wmo – mede in verband met de inkomenseffecten – te interpreteren in het licht van de artikelen 15 en 19 van de Wmo. Ik herken de conclusie. Deze interpretatie leidt ertoe dat artikel 4 lid 2 Wmo geen ruimte biedt om naast de op artikel 15 van de Wmo gebaseerde bijdrage extra financiële voorwaarden.

Binnenkort zal meer duidelijkheid blijken over dit onderwerp. Daar zal ik dan een artikel aan wijden in Sociaal Bestek.

Wetsvoorstel Begeleiding in de Wmo
Met belangstelling heb ik het wetsvoorstel gelezen en zie uit naar de Parlementaire behandeling. Zeker ook in verband met de Studiedag Begeleiding met juridische en menselijke maat zal ik het op de voet blijven volgen. De beschrijving van de studiedag moet ik nog even schuldig blijven, inschrijven kan al wel. Deze studiedag wordt verzorgd in samenwerking met mr. Erik Klein Egelink, rechter en vice president bij de rechtbank Arnhem.

De eerste Redactievergadering van het Schulinck Handboek Wmo staat ook in het teken van het wetsvoorstel. Verder wijs ik de geïnteresseerde lezer op het artikel Zelfredzaam met Wmo-begeleiding, dat in januari jl. verscheen in Sociaal Bestek.

Op de hoogte blijven
Voor een ieder die zich bezig houdt met de (uitvoering van) Sociale Zekerheid is het van belang om zich te scholen of tenminste op de hoogte te blijven van actualiteiten. Dat geldt ook voor mij. Goede voornemens in 2012 maar gelijk gestart.

Op vrijdag 10 februari: de VAR-studiemiddag. Onderwerp is de toegang tot de rechter in het geding in verband met het wetsvoorstel verhoging griffierechten. Aanleiding zijn de voorgenomen kabinetsmaatregelen tot substantiële verhoging van de griffierechten voor procedures bij de burgerlijke rechter en de bestuursrechter (wetsvoorstel verhoging griffierechten 33 071) en de bezuinigingen in het kader van de wet op de rechtsbijstand (ontwerpbesluit aanpassing Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, 31 753). De voorstellen hebben reeds veel pennen in beweging gebracht en zullen, na invoering, het landschap van de rechtsbescherming en de toegang tot de rechter ingrijpend kunnen wijzigen.

Op donderdag 19 april: het jaarcongres ‘Meedoen naar vermogen’ door Schulinck/Kluwer. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg. Pieter Hilhorst en Nicolette Mak zullen de dag openen met een lezing waarna er ruimte is voor vragen. Vervolgens kunt u drie verschillende workshops volgen, van loondispensatie tot social media. Maarten van Rossem zal de dag afsluiten en in een gastcollege zijn visie op sociale zekerheid geven met na afloop een interactieve discussie met de deelnemers. Natuurlijk bestaat tijdens het congres de mogelijkheid de medewerkers van Schulinck te ontmoeten en te netwerken met collega’s uit het hele land.

Verder zoek ik naar nog naar vervolgscholing over het procederen in de sociale zekerheid en een training oplossingsgericht werken. Heeft iemand tips?
Ik sluit af met een overzicht van scholing voor open inschrijving in 2012
  • Studiedag Begeleiding met juridische en menselijke maat op 6 juni of 13 juni of 19 september of 26 september 2012. Deze studiedag wordt verzorgd in samenwerking met mr. Erik Klein Egelink, rechter en vice president bij de rechtbank Arnhem
  • Cursus Het resultaat is compensatie op 31 januari of 7 mei 201 2
  • Studiedag Bijzondere bijstand op 6 februari of 17 september 2012

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

veertien + 5 =