Incompany

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de wetten in het sociaal domein.

Voor wie?

 • Medewerkers Sociaal Team
 • Consulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • Cliëntondersteuners

Scholing op maat
Uitvoering van wetten in het sociaal domein vraagt om ‘permanente educatie’ van uw medewerkers. In een persoonlijk gesprek worden uw wensen en onze mogelijkheden besproken. De inhoud van de scholing wordt dan op maat samengesteld. Dat is afhankelijk van:

 • De aanleiding. Op komst zijnde wetswijzigingen, actuele jurisprudentie of te vaak gegronde bezwaarschriften.
 • Welk resultaat wordt beoogd? Beter onderzoek en motiveren van besluiten of de toepassing van (nieuw) gemeentelijk beleid.
 • De individuele leerbehoefte. Nieuwe taken, algemene deskundigheidsbevordering, et cetera.

Abonnement
Ben verzekerd dat uw medewerkers up-to-date zijn én blijven; neem een opleidingsabonnement. Meerdere rechtsgebieden, verschillende vormen van deskundigheidsbevordering; jaarlijkse planning. Informeer naar de mogelijkheden en profiteer van een interessante korting.

Intervisiebijeenkomst
Samen intervisie. Het resultaat: tot (nieuwe) inzichten komen. Een gezamenlijke oplossing voor een ingebrachte cases of vraagstuk. Vooraf formuleren we een doel. Voorbeelden. Het bereiken van meer uniformiteit. Werkafspraken maken over beoordelingscriteria bij het opstellen van het verslag (Wmo 2015). Hoe te rapporteren over de aanvraag (motiveren toekennen of afwijzen).

Vier rechtsgebieden
Incompany scholing op vier rechtsgebieden.

 1. Algemene wet bestuursrecht, lees meer over onze mogelijkheden.
 2. Participatiewet, lees meer over onze mogelijkheden.
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, lees meer over onze mogelijkheden.
 4. Jeugdwet, lees meer over onze mogelijkheden.

Workshop de Verordening geordend
Speciaal ontwikkeld voor gemeenten die willen brainstormen over het (opnieuw) opstellen van de Verordening Wmo 2015. Met de wetenschap en kennis van nu: juridisch houdbaar en begrijpelijk.

Blik op regelgeving & beleid
Liever een integrale beleidsblik vooruit? Dan is een Bijeenkomst Blik op regelgeving & beleid een idee. Aanpassen? Opnieuw beginnen? Normen stellen? Nieuwe inzichten bespreken?

Antwoorden op vragen

De verordening: hoofdzaak of bijzaak?
Het begint met structuur!
Een resultaatgerichte verordening; dat lijkt me wel wat…
Staan regels maatwerk in de weg? Nee, toch?
Mag een verordening beperkende voorwaarden bevatten? Ja, toch?
Groeien de bomen tot in de hemel? Nee, toch?
Wat mag de gemeenteraad delegeren? Ja, maar wat en hoe?
Wat is de zin en de onzin van beleidsregels? Dat voorkomt willekeur, toch?
Er zijn nog heel wat andere vragen te bedenken….

Hoe het ook zij: regelgeving & beleid moet in ieder geval rechtmatig, consistent, leesbaar, begrijpelijk en toepasbaar zijn. Het goeie nieuws is; dat kan en is te leren.

Meer weten? Neem dan contact op.

Terug naar Op zoek naar?