Training Wmo in relatie tot Wlz, Zvw en andere wetten

Breed kort_3

De Wmo heeft een complementair karakter en biedt het college slechts met één wettelijke bepaling de bevoegdheid om een maatwerkvoorziening af te wijzen: als de Wet langdurige zorg van toepassing is of kan zijn. Dat roept vragen op. Moet het college, en zo ja, in welke gevallen aanvullend een maatwerkvoorziening verlenen. Hoe verhoudt de Wmo zich andere wetten? Kan het college de client verwijzen en de aanvraag om een maatwerkvoorziening afwijzen? En zo ja, wat is de grondslag. De informatie van deze training is direct toepasbaar op jouw werk.

Doelgroep en groepsgrootte
De Training is bestemd voor consulenten of medewerkers Sociaal Team (onderzoek en/of aanvraag), cliëntondersteuners en kwaliteitsmedewerkers. Ook medewerkers bezwaar & beroep en beleidsmedewerkers worden van harte uitgenodigd. Om de kwaliteit van deze Training te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 18.

Docent
De Training wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

De onderwerpen
Tijdens de Training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wmo 2015
  • toegang en aanspraken
  • bevoegdheid afwijzen maatwerkvoorziening
  • eigen verantwoordelijkheid
 • Zorgverzekeringswet
  • verzekerde prestaties en afbakening met andere wetten
   • persoonlijke verzorging versus begeleiding gericht op zelfzorg
   • ggz (behandeling)
   • eerste lijnsverblijf
   • et cetera
 • Wet langdurige zorg
  • toegang, verzekerd pakket en afbakening met andere wetten
  • leveringsvormen (instelling, Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis en persoonsgebonden budget)
  • uitzonderingsbepalingen (art. 8.6.a Wmo 2015)
 • Jeugdwet
  • aanspraak en afbakening met andere wetten
  • einde jeugdhulp op grond van leeftijd
 • Participatiewet
  • arbeidsinschakeling versus dagbesteding
  • bijzondere bijstand
 • Vragen van de deelnemers

Lesmateriaal
Ter voorbereiding ontvangt de deelnemer voorafgaande aan de Training casuïstiek ter voorbereiding. Voor de Training is een reader ontwikkeld en bevat:

 • inhoudelijke teksten gebaseerd op
  • de parlementaire behandeling van de Wmo 2015
  • de inhoud en aanspraken (op hoofdlijnen) van de andere wetten
  • toepasselijke dan wel vergelijkbare jurisprudentie
  • indicatiegeschillen Wlz
 • handige schema’s
 • hand-outs van de sheets

Verder ontvangt de deelnemer een twee wettenboekjes Wmo 2015 (de actuele wettekst en de artikelsgewijze toelichting) in handig A5 formaat.

Terug naar overzicht opleidingen

Vragen & nazorg
Voorafgaande aan de Training kan de deelnemer vragen stellen. Deze komen tijdens de training aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Training nog vragen stellen.

Overig
De deelnemer ontvangt op verzoek een certificaat van deelname. Deze training kan ook ook incompany worden verzorgd.

Meer weten? Neem dan contact op.