Training Wmo 2015: van melding naar verslag

Wat is indiceren eigenlijk? En minstens zo belangrijk: hoe doe je dat én binnen welke kaders moet je dat doen? Een volledig onderzoek is altijd de basis. Daarvan ontvangt de cliënt een verslag. Wat hoort daar wel en niet in thuis (do’s en don’ts). En hoe schrijf je het op? Wanneer is iemand in aanvaardbare mate zelfredzaam en kan hij meedoen in de samenleving? Wat is voldoende maatwerk? Hoe beoordeel je het recht op pgb? Welke kwaliteitseisen kan én mag het college stellen? 

Tip: neem een eigen verslag (of rapportage) mee!

Resultaat
Tijdens de Training krijg je antwoord op deze vragen. De indicatiestelling van cliënten die zijn aangewezen op ondersteuning staat bij deze training centraal. Dat vraagt om een gestructureerde aanpak! De dag bestaat uit juridische kennis & praktijk met oog voor de menselijke maat.

Doelgroep en groepsgrootte
Deze Training is bestemd voor Wmo-consulenten, medewerkers Sociaal Team, kwaliteitsmedewerkers en cliëntondersteuners. Om de kwaliteit van deze Training te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 12. Er wordt voorkennis en werkervaring verondersteld.

Docent
De Training wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

De onderwerpen
Tijdens de Training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wettelijk kader (hoofdlijnen van de belangrijkste zaken)
 • Uitvoeren onderzoek volgens het stappenplan
  • onderzoeksmethoden
  • vaststellen beperkingen: feiten en omstandigheden
  • DSM-5 problematiek
  • de juiste vragen stellen (subjectieve beleving ⇒ objectieve feiten)
  • aangewezen op een maatwerkvoorziening: verbeteren, versterken, ondersteunen, behouden van de zelfredzaamheid en participatie
 • Inlichtingen- en medewerkingsverplichting
  • wat mag worden verwacht
  • gevolgen van niet of onvoldoende meewerken (cliënt of huisgenoot)
 • Opstellen van het verslag
  • do’s & don’ts
  • interpreteren van de feiten en omstandigheden
  • innemen van standpunten (naar oordeel van het college)
  • doelen stellen: hoe schrijf ik het op
 • Aanvraag en besluit
  • feitelijke en juridische grondslag
  • motivering
  • maatwerk
  • ondersteuningsplan als onderdeel van het besluit
 • Het gemeentelijk beleid (Verordening, Besluit nadere regels en Beleidsregels)
 • Aanspraak, recht en hoogte persoonsgebonden budget
  • voorwaarden en weigeringsgronden
  • budgetplan en kwaliteitseisen
 • Casuïstiek (op papier en in beeld met geluid om te oefenen)

Lesmateriaal
Voor de Training is een unieke reader ontwikkeld meer zeer veel praktische informatie. Deze bevat:

 • Casuïstiek en schema’s
 • Inhoudelijke teksten en jurisprudentie
 • Voorbeelden: verslag van het onderzoek en beschikkingen
 • Overzicht van aandoeningen en de daarbij meest voorkomende beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie
 • Hand-outs van de sheets

Geadviseerd wordt het eigen Wmo-beleid mee te nemen.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Vragen en nazorg
Voorafgaande aan de Training kan de deelnemer vragen stellen. Deze komen tijdens de Training aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Training nog vragen stellen.

Overig
De deelnemer ontvangt op verzoek een certificaat van deelname. Deze Training kan ook ook incompany worden verzorgd.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

4 × vier =