Centrale Raad: voorzien de verstrekte goederen in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan?

Deze blogpost is deel 5 van 8 in de serie Middelen

In CRVB:2015:3294 doet de Centrale Raad weer een mooie uitspraak die is toegevoegd aan de serie Middelen. Uit deze uitspraak komt ook maar eens naar voren dat artikel 33 lid 1 Lees verder →

Centrale Raad: scholing kunnen volgen leidt tot beëindiging, intrekken en terugvorderen van bijstand

Deze blogpost is deel 7 van 9 in de serie Scholingsplicht jongeren

De scholingsplicht voor jongeren en het bij gevolg daarvan kunnen toepassen van de uitsluitingsgrond in artikel 13 lid 2 aanhef en onder c WWB heeft eindelijk tot een aantal boeiende uitspraken Lees verder →