Centrale Raad: categoriale bijzondere bijstand terecht geweigerd?

Er doen zich niet vaak geschillen voor bij de Raad over categoriale bijzondere bijstand. Mijn oog viel dan ook op CRVB:2014:377. Wat speelt er in deze zaak? In deze zaak oordeelt Lees verder →