Studiemiddag Beschermd wonen

Voor Beschermd wonen geldt een landelijke toegang. Deze maatwerkvoorziening roept veel (juridische) vragen op. Denk aan de aanspraak (indicatie) en de personenkring, welke gemeente bevoegd is te beslissen, de kwaliteitseisen bij natura en pgb en de hoogte van het pgb als de aanspraak niet wordt verzilverd in een instelling (accommodatie). Dat komt omdat de wettekst niet (geheel) in overeenstemming lijkt met de toelichting. En dit in onderlinge samenhang beschouwd onduidelijkheden oproept. Dat brengt voor gemeenten maar ook voor aanbieders of partijen die beschermd wonen bieden financiele risico’s met zich mee. Maar denk vooral aan degene die is aangewezen een beschermende woonomgeving vanwege het zich (nog) niet kunnen handhaven in de samenleving.

Geïnteresseerden wordt gewezen op de Serie blog updates over Beschermd wonen waarin vragen en/of onduidelijkheden worden besproken.

Doelgroep en groepsgrootte
De Studiemiddag is bestemd voor beleidsmedewerkers (of coördinatoren), kwaliteitsmedewerkers, medewerkers bezwaar & beroep, consulenten die de indicatie stellen en cliëntondersteuners. Kennis van de Wmo 2015 wordt verondersteld. Om de kwaliteit van deze Studiemiddag te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 15.

Docenten
De Studiemiddag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

De onderwerpen
Tijdens de Studiemiddag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Beschermd wonen (definitie en wetsgeschiedenis)
 • Overgangsrecht
 • Afbakening Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg
 • Personenkring
 • De aanspraak en de inhoud van de indicatie
 • Welke gemeente verleent de toegang (melding, onderzoek en aanvraag)
 • Het gemeentelijk beleid
 • Reikwijdte mandaat a.b.i. de Wmo 2015 en/of Awb
 • De voorwaarden van het persoonsgebonden budget
 • Toezicht op de kwaliteitseisen
 • Bijdrage in kosten (natura en pgb)
 • Casuïstiek
 • Vragen van de deelnemers

Lesmateriaal
Voor de Studiemiddag is een unieke reader Beschermd wonen ontwikkeld met:

 • Inhoudelijke teksten over Beschermd wonen en het persoonsgebonden budget (wetgeschiedenis)
 • De blog updates over Beschermd wonen
 • Inhoudelijke teksten over de Zorgverzekeringswet (behandeling, persoonlijke verzorging en verpleging) en de Wet langdurige zorg)
 • Indicatiewijzer CIZ (verblijf)
 • Jurisprudentie AWBZ en Wmo 2015
 • Relevante wetsartikelen (Wmo 2015 en Awb)
 • Hand-outs van de sheets

Terug naar Overzicht opleidingen.

Vragen & nazorg
Voorafgaande aan de Studiemiddag kan de deelnemer vragen stellen. Deze komen tijdens de scholing aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Studiemiddag nog vragen stellen.

Overig
De deelnemer ontvangt op verzoek een certificaat van deelname. Deze Studiemiddag kan ook ook incompany worden verzorgd.

Meer weten? Neem dan contact op.