Studiemiddag Algemeen gebruikelijk

Breed kort_5De Wmo oud heeft veel jurisprudentie voorgebracht over het antwoord op de vraag of de gevraagde voorziening algemeen gebruikelijk is voor de persoon als de aanvrager. Behoudt deze jurisprudentie zijn gelding onder de Wmo 2015? Of kan uit de parlementaire geschiedenis worden afgeleid dat deze lijn wordt losgelaten? En zo ja, hoe om te gaan met structurele kosten van de aanvrager? Wat is algemeen gebruikelijk om te doen? Valt dat onder eigen kracht of eigen verantwoordelijkheid? Moet de verordening een grondslag bevatten?

Wil je meer weten over de beoordelingsstructuur bij het afhandelen van de aanvraag? Discussiëren met vakgenoten aan de hand van casuïstiek? Dan ben je op deze Studiemiddag aan het juiste adres!

Doelgroep en groepsgrootte
De Studiemiddag is bestemd voor Wmo-consulenten, medewerkers Sociaal Team, cliëntondersteuners, adviseurs, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers bezwaar & beroep, secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie. Om de kwaliteit van deze Studiemiddag te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 18.

Docent
De Studiemiddag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

Inhoud Studiemiddag
In de Wmo-verordening zijn doorgaans algemene en/of verbijzonderde bepalingen opgenomen dat een (maatwerk)voorziening niet wordt toegekend als die voor de persoon als de aanvrager op het moment van de aanvraag algemeen gebruikelijk is. Dit moet voorkomen dat een maatwerkvoorvoorziening wordt verstrekt waarvan – gelet op de omstandigheden van de aanvrager – aannemelijk is dat hij daarover kan (zou hebben kunnen) beschikken als hij geen beperkingen zou hebben.

Lesmateriaal
De deelnemer ontvangt ter voorbereiding interessante casuïstiek uit de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Voor de studiemiddag is de reader Algemeen gebruikelijk voor de persoon van de aanvrager ontwikkeld. De reader bevat:

  • inhoudelijke teksten in de vereiste structuur van het beoordelen van de aanvraag
  • jurisprudentie (samenvattingen en annotaties)
  • hand-outs van de sheets

Verder ontvangt de deelnemer een twee wettenboekjes Wmo 2015 (de actuele wettekst en de artikelsgewijze toelichting). Geadviseerd wordt om het eigen Wmo-beleid mee te nemen.

Terug naar Overzicht opleidingen

Vragen & nazorg
Voorafgaande aan de Studiemiddag kan de deelnemer vragen stellen. Deze komen tijdens de scholing aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Studiemiddag nog vragen stellen.

Overig
De deelnemer ontvangt op verzoek een certificaat van deelname. Deze Studiemiddag kan ook incompany worden verzorgd.

Meer weten? Neem dan contact op.