Studiemiddag Algemeen gebruikelijk

Geplaatst op door

Datum/Tijd
05-03-2019
13:00 - 16:30

Locatie
BCN Utrecht CS

Categorieën


Wat is algemeen gebruikelijk? Aanschaffen van strijkvrije kleding? De glazenwasser? Renoveren van de badkamer? Een rollator? Was is het beoordelingskader? Behoudt de jurisprudentie op grond van de Wmo oud zijn gelding? Hoe zit het als de aanvrager structurele kosten heeft? Wat is algemeen gebruikelijk om te doen? Valt dat onder eigen kracht?
Zoek je antwoorden op deze juridische vragen? Dan ben je op deze Studiemiddag aan het juiste adres!

Algemeen
De meeste verordeningen kennen een weigeringsgrond voor een maatwerkvoorziening als gebruik gemaakt kan worden van een voor cliënt algemeen gebruikelijk te achten zaak of dienst. Het doel is te voorkomen dat een maatwerkvoorziening wordt verstrekt waarvan – gelet op de omstandigheden van de aanvrager met beperkingen – aannemelijk is dat hij gebruik kan maken van een algemeen gebruikelijke dienst dan wel over een algemene gebruikelijke zaak kan (hebben kunnen) beschikken als hij geen beperkingen zou hebben gehad. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere maatregelen die naar hun aard algemeen gebruikelijk zijn (fiets, schoonmaakmiddelen, wandelstok, eenvoudige rollator) niet voor verstrekking in aanmerking komen.

Voor wie

 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Sociaal juridisch medewerkers, consulenten en medewerkers wijkteam
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers (gemeentelijke) ombudsman en juridisch loket
 • Rechtsbijstandsverleners/advocaten

Juridische kennis van de Wmo 2015 en de Awb wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 15.

Leerdoelen

 • Kennis implicaties van de rechtspraak voor uitvoering en beleid
 • Kennis van de juiste toereikende juridische grondslag
 • Juridisch verdedigbare standpunten over openstaande vragen

Onderwerpen

 • Naar zijn aard algemeen gebruikelijk
 • Beoordelingskader (algemeen en verbijzondering)
 • Inkomen wel-niet van belang
 • Noodzakelijk op het moment van de aanvraag
 • Beschikken of kunnen beschikken
 • Voorzienbaarheid
 • Bijzondere omstandigheden
 • Eenmalige kosten en periodiek kosten
 • Wetsvoorstel Wet abonnementstarief (voorstel aanpassen Wmo 2015 met ‘algemeen gebruikelijk)

Materiaal

 • Casuïstiek ter voorbereiding over conflict gevoelige geschillen
 • Unieke reader met inhoudelijke teksten
 • Hand-outs van de sheets

Meer weten?
Lees de uitgebreide beschrijving van de Studiemiddag Algemeen gebruikelijk (binnenkort beschikbaar). Antwoord niet gevonden? Neem contact met ons op.

Terug naar het Overzicht opleidingen.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van de inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.