Studiedag Participatiewet: eisen aan de bewijzen

Wanneer

24-01-2023    
09:30 - 16:30

Waar

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48, Utrecht, 3511 GC

Evenement type

Zoek je een gestructureerde juridische aanpak hoe om te gaan met geschillen?

En wil je ervaringen uitwisselen met vakgenoten?

Dan ben je bij deze Studiedag aan het juiste adres!

Algemeen
Geschillen over de uitvoering van de Participatiewet zijn en blijven talrijk. Uit de rechtspraak blijkt dat besluiten niet altijd de goedkeuring kunnen verdragen van de Centrale Raad van Beroep.

Weet jij?

 • welke eisen gelden voor de bewijzen,
 • op wie, wanneer de bewijslast rust,
 • in welke situaties het bewijs (on)rechtmatig is, en
 • wanneer bewijs geleverd moet worden?

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van actuele rechtspraak.

Voor wie
De Studiedag is toegesneden op de werkzaamheden van:

 • medewerkers bezwaar & beroep
 • secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • kwaliteitsmedewerkers
 • sociaal juridisch medewerkers
 • consulenten inkomen en/of fraudepreventie
 • medewerkers (gemeentelijke) ombudsman en het Juridisch loket
 • rechtsbijstandsverleners/advocaten

Juridische kennis van de Participatiewet en de Awb wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 15.

Vragen
Deelnemers worden uitgenodigd om vragen of eigen casuïstiek in te brengen. Dat kan tot 1 week voorafgaand aan de Studiedag.

Leerdoelen
Na afloop van de Studiedag:

 • weet je welke bewijsmaatstaven de bestuursrechter hanteert bij de beoordeling van geschillen in het kader van de PW
 • kun je deze maatstaven toepassen bij de uitvoering of beoordeling van geschillen in PW-zaken
 • ben je op de hoogte van de stand van het bestuurlijke bewijsrecht

Docent
De Studiedag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Onderwerpen
Tijdens de Studiedag worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Bewijsregels en bewijslastverdeling
 • Bewijsvermoedens
 • Onderzoeksbevoegdheden bestuursorgaan (vormen, rechtmatigheid en de bewijskracht)
 • Inhoudelijk
  • perikelen rondom de (tweede) aanvraag
  • inlichtingen- en medewerkingsverplichting: wel of geen schending
   • bij belastende besluiten is het niet overleggen van gevraagde bewijsstukken geen schending van de inlichtingenverplichting. Wat zijn de gevolgen hiervan?
  • middelen
  • leefvormen, kostendelersnorm en afstemming bijstand
  • gevolgen niet of onvoldoende nakomen inlichtingen- en medewerkingsverplichting
  • bestuurlijke boete
  • afstemmen bijstand bij wijze van maatregel
  • evenredigheid
 • Toepassen van de menselijk maat: actualiteit en rechtspraak

Materiaal
Voor de Studiedag wordt het volgende materiaal gebruikt:

 • casuïstiek over conflictgevoelige geschillen ter voorbereiding
 • unieke jurisprudentiebundel (thematisch ingedeeld) en met een aantal handige schema’s
 • wettenboekje Participatiewet inclusief Boetebesluit en relevante artikelen (Awb en EVRM)
 • hand-outs van de presentatie

Certificaat
Op verzoek wordt een certificaat van deelname verstrekt.

Meer weten?
Neem contact met ons op.

Terug naar Overzicht opleidingen.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van de inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.