Studiedag Advisering maatwerkvoorziening Wmo 2015

Geplaatst op door

Datum/Tijd
26-03-2015
09:30 - 16:30

Locatie
Gele Kegels

Categorieën


Voordat een besluit wordt genomen op de aanvraag gelden – naast de eisen van de Wmo 2015 – ook nog de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Is het besluit mede gebaseerd op een deskundigenadvies, dan moet het bestuursorgaan beoordelen of het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. Dat is de vergewisplicht, het bestuursorgaan is namelijk eindverantwoordelijk voor het ‘werk’ van de adviseur.

De Wmo 2015 en Awb liggen dus in elkaars verlengde en hebben dan ook onderlinge samenhang, die door de bestuursrechter wordt beoordeeld. De Studiedag Advisering maatwerkvoorziening Wmo 2015 geeft antwoord op de vraag hoe een besluit tot stand moet komen bij gebruikmaking van een deskundigenadvies. Ook kan tijdens het onderzoek na de melding advies worden gevraagd aan deskundigen. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan advisering over ‘begeleiding’. De vraagstelling aan de adviseur heeft betrekking op de mate waarin de cliënt zelfredzaam is of dat kan zijn. Ondersteuning van het sociale netwerk, gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene voorzieningen maakt daar onderdeel van uit.

Heb je behoefte aan een praktische en juridische uitleg over de ins & outs van advisering in de Wmo 2015? Wil je weten binnen welke toetsings- en beoordelingskaders de advisering moet plaatsvinden? En welke jurisprudentie van overeenkomstige toepassing is? Dan ben je op deze Studiedag aan het juiste adres!

Kosten € 375

Lees de uitgebreide informatie over de Studiedag Advisering maatwerkvoorziening Wmo 2015.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

abc

Ontvangst van je inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.