NIEUW Actualiteitendag Wmo & Jeugdwet

Datum/Tijd
04-11-2019
09:30 - 16:30

Locatie
The Green Meeting Center Arnhem

Categorieën


De Jeugdwet en de Wmo hebben al veel jurisprudentie voortgebracht. Sommige zijn richtinggevend, maar er zijn nog openstaande rechtsvragen! Mag het eigen kracht-principe onder de Jeugdwet worden verondersteld? Mag het college de jeugdhulp via de medische verwijzers beoordelen? Welke wet en criteria zijn van toepassing bij aanvragen om hulphonden? Geldt gebruikelijke hulp voor het koken altijd? Is beschut wonen ook beschermd wonen? Discussiëren met vakgenoten?
Schrijf je dan in voor deze actualiteitendag!     

Algemeen
Deze Actualiteitendag is een must voor de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Denk aan de rechtspraak, maar zeker ook de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de op komst zijnde wijzigingen in wet- en regelgeving.

Voor wie

 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Sociaal juridisch medewerkers, consulenten en medewerkers wijkteam
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers (gemeentelijke) ombudsman en juridisch loket
 • Rechtsbijstandsverleners/advocaten

Juridische kennis van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Awb wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 18.

Leerdoelen

 • Kennis over de stand van het recht
 • Kennis van de actualiteiten
 • Gevolgen in beeld voor de praktijk van: beleid, uitvoering en bezwaar & beroep

Onderwerpen
De Actualiteitendag is ingedeeld in de volgende thema’s.

 • Toegang tot de Wmo 2015 en de Jeugdwet
 • Rechtspraak CRvB (divers)
 • Eigen-kracht-principe Jeugdwet: feitelijk of mag het een veronderstelling zijn?
 • Beschermd wonen en opvang
 • Persoonsgebonden budget (varia)
 • Wie is belanghebbende
 • Aantasten van rechten: hoe zit het?
 • Regelgeving en beleid Jeugdwet & Wmo 2015: wat moet, wat is verstandig en wat mag?
 • Actualiteiten

Materiaal

 • Casuistiek conflictgevoelige geschillen ter voorbereiding
 • Hand-outs van de sheets
 • Deugdelijk overzicht relevante rechtspraak en actualiteiten

Meer weten?
Antwoord hier niet gevonden? Neem contact met ons op.

Terug naar Overzicht opleidingen.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van de inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.