Masterclass Bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid

Geplaatst op door
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
17-05-2018
09:30 - 16:30

Locatie
The Green Meeting Center Arnhem

Categorieën


Het politieke landschap wijzigt door de gemeenteraadsverkiezingen. Heeft het kabinet plannen voor minima? Wat te doen met eigen bijdragen kinderopvang? Wil  je het naadje van de (juridische) kous weten over aanvullende (inkomens)ondersteuning?  Weten wat maatwerk is? Dan ben je in deze Masterclass aan het juiste adres.

Minimabeleid en kosten die burgers moeten betalen voor zorg en ondersteuning staan telkens volop in de politiek belangstelling. Ook het feit dat te veel kinderen opgroeien in armoede, krijgt blijvende aandacht. Aan welke knoppen kan of mag het gemeentebestuur eigenlijk draaien? Discusieer mee met vakgenoten!

Ondersteuning bieden waar het nodig is
Dé Masterclass over aanvullende inkomensondersteuning op grond van de Participatiewet en de verordende bevoegdheid op grond van de gemeentewet. Welke taken hebben gemeenten? En welke beleidskeuzes kunnen daarbij gemaakt worden? Hebben armoedebeleid en bijzondere bijstand iets met elkaar te maken? Wat doen we voor chronisch zieken en gehandicapten? En wie zijn dat eigenlijk? Buitenwettelijk begunstigend beleid of juist niet? Draagkrachtregels afgestemd op de kostendelersnorm? Berichtgeving zoals de Armoedemonitor, de cijfers van het Nibud en de Kinderombudsman zijn aanleiding voor (lokale) discussie. Reden te meer om te weten wat de juridische kaders zijn!

Voor wie?
Ben je beleidsmedewerker en wil je de politiek goed voorlichten? Moet je de vragen beantwoorden uit de inspraak? Wil je weten hoe je beleid kunt inrichten in verband met meerkosten voor chronisch zieken? Ben je ervaren consulent, medewerker Sociaal Team of kwaliteitsmedewerker? Weten hoe de aanvraag bijzondere bijstand moet worden beoordeeld? Hoe streng is de plicht tot reserveren? Geldt dat ook voor degene die in een minnelijk schuldhulpverleningstraject zitten? Zoek je antwoorden op deze en andere vragen? Schrijf je dan in.

De aanpak
De Masterclass behandelt zes hoofdonderwerpen:

  1. Bijzondere bijstand
  2. Individuele inkomenstoeslag
  3. Individuele studietoeslag
  4. Overige maatregelen
  5. Wet maatschappelijke ondersteuning
  6. Minimabeleid

Alles na te lezen in een uniek actueel naslagwerk! Waar bestaat het uit? Inhoudelijke teksten, actuele jurisprudentie (met annotaties), beleidsvoorbeelden, checklist en casuïstiek uit de praktijk.

Voor de zomer van 2018 lanceren wij een Handboek: Uitvoering bijzondere bijstand.

 

Lees de uitgebreide informatie over de Masterclass Bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van je inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.