Bijeenkomst Blik op beleid Wmo

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
15-10-2018
13:00 - 16:30

Locatie
BCN Utrecht CS

Categorieën


De uitspraken Centrale Raad van Beroep zijn aanleiding
het bestaande beleid kritisch onder de loep te nemen!
Wil jij een middag brainstormen over een blik vooruit op het beleid?
Structuur en inhoud: wat hoort waar en hoe schrijf je het op
Wat te regelen over Beschermd wonen? Wat over het pgb? Weten waarom regels maatwerk niet in de weg staat?
Dan ben je bij deze Bijeenkomst aan het juiste adres!  
 

Voor wie?
Zoek je antwoorden op deze vragen? Zoek je ook voorbeelden? Deelnemers ontvangen een prachtige reader met veel beleidsvoorbeelden. Kortom, bij de Bijeenkomst Blik op beleid Wmo ben je helemaal aan het juiste adres. Deelnemers kunnen ook van te voren vragen inbrengen over het beleid die tijdens de bijeenkomst worden behandeld.

Reikwijdte beleidsbepalingen
Het Wmo-beleid komt vaak onder flinke tijdsdruk en met de nodige politiek discussie tot stand. Veel gemeenten hebben de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (grotendeels) overgenomen. Nadat de Verordening is vastgesteld volgt het Besluit nadere regels en de beleidsregels. Dit gaat meestal sneller omdat het een collegebevoegdheid is. Deze documenten behoren wel een juridisch correcte aansluiting te hebben op de wet en/of de verordening. Dat blijkt vaak niet het geval. Daarmee lopen gemeenten een (financieel) risico. Sommige gemeenten kiezen om geen beleidsregels op te stellen omdat het geen verplichting is. Geadviseerd wordt om dat toch te doen. Denk bijvoorbeeld aan beleidsregels over het persoonsgebonden budget. In de reader zijn verschillende voorbeelden opgenomen.

Een paar vragen uit de losse pols:
De Verordening: hoofdzaak of bijzaak?
Sluit de inhoud aan op het beleidsplan?
Een resultaatgerichte Verordening; dat lijkt me wel wat…
Staan regels maatwerk in de weg? Nee, toch?
Mag een Verordening beperkende voorwaarden bevatten? Ja, toch?
Misbruik en oneigenlijk gebruik. Passen dat pgb-regels in? Ja toch?
Groeien de bomen tot in de hemel? Nee, toch?
Mogen we normen hanteren? En zo ja, waarop moeten die zijn gebaseerd?

Wat mag de gemeenteraad delegeren? Ja, maar wat en hoe precies?
Wanneer juist niet delegeren, kunnen beleidsregels volstaan?
Wat is de zin en de onzin van beleidsregels? Dat voorkomt willekeur, toch?
Er zijn nog heel wat andere vragen te bedenken….

Lees de uitgebreide informatie over de Bijeenkomst Blik op beleid (binnenkort beschikbaar). 

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van je inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.