Bijeenkomst Blik op beleid Wmo

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
26-09-2016
13:00 - 16:30

Locatie
BCN Utrecht CS

Categorieën


Wil jij een middag brainstormen over een blik vooruit op het beleid?
Meer weten over de structuur en inhoud van het gemeentelijk beleid? Is er samenhang met de Jeugdwet? Weten waarom regels maatwerk niet in de weg staat? Kan resultaatgericht beleid? Geldt dat ook voor beschikken? Is Beschermd wonen voldoende geborgd in het beleid?

Zoek je antwoorden op deze vragen? Zoek je voorbeelden? Dan wordt je uitgenodigd op de Bijeenkomst Blik op beleid Wmo. Deelnemers kunnen van te voren vragen inbrengen die tijdens de bijeenkomst worden behandeld.

Het beleid op grond van de Wmo is vaak onder enorme tijdsdruk tot stand gekomen. Veel gemeenten hebben de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten grotendeels overgenomen. In een later stadium zijn het Besluit nadere regels en de beleidsregels opgesteld. Hebben deze documenten de juiste aansluiting op wet en verordening? Sommige gemeenten hebben geen beleidsregels. Geadviseerd wordt die toch op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan beleidsregels over het persoonsgebonden budget.

Een paar voorbeelden:
De Verordening: hoofdzaak of bijzaak?
Het begint met structuur!
Een resultaatgerichte Verordening; dat lijkt me wel wat…
Staan regels maatwerk in de weg? Nee, toch?
Mag een Verordening beperkende voorwaarden bevatten? Ja, toch?
Groeien de bomen tot in de hemel? Nee, toch?
Wat mag de gemeenteraad delegeren? Ja, maar wat en hoe?
Wat is de zin en de onzin van beleidsregels? Dat voorkomt willekeur, toch?
Er zijn nog heel wat andere vragen te bedenken….

Van deze bijeenkomst is geen uitgebreide informatie beschikbaar. Breng vooraf je vragen in, die worden tijdens de bijeenkomst behandeld. Voorafgaande aan de bijeenkomst kun je gebruik maken van een lunch. Het materiaal bestaat uit:

  • hand-outs van sheets;
  • voorbeelden van beleid;
  • een deugdelijk overzicht met aandachtspunten; en
  • een wettenboekje Wmo 2015 met toelichting in handig A5 formaat.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Ook belangstelling voor de Training Wmo in relatie tot Wlz, Zvw en andere wetten? Profiteer dan van een aantrekkelijk aanbod en betaal € 400 voor twee opleidingen.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van je inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.