Annotatie USZ: begeleidende omstandigheden bij de bevoegdheid tot buiten behandeling stellen aanvraag

CRVB:2016:689: Aanvraag ten onrechte buiten behandeling gesteld in verband met ontbreken één bankafschrift. Onzorgvuldige handelwijze bestuursorgaan. Verschenen in USZ 2016/158 (Sdu uitspraken sociale zekerheid) Inhoudsindicatie Ten onrechte buitenbehandelingstelling bijstandsaanvraag. Ontbreken van één bankafschrift. Lees verder →

Annotatie USZ: hoogte noodzakelijke kosten eigen bijdrage rechtsbijstand

CRVB:2016:595: eigen bijdrage kosten rechtsbijstand, verlaging bij gebruikmaking van rechtshulp door het Juridisch Loket Verschenen in USZ 2016/4 (Sdu uitspraken sociale zekerheid) Inhoudsindicatie Afwijzing bijzondere bijstand kosten eigen bijdrage rechtsbijstand. Lees verder →

Annotatie USZ: waskosten eigen kleding, verblijf zorginstelling

CRVB:2015:3304: waskosten eigen kleding, verblijf zorginstelling Verschenen in USZ 2015/383 (Sdu uitspraken sociale zekerheid), aflevering 15 Inhoudsindicatie Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor kosten van wassen van kleding. Geen mogelijkheid familie Lees verder →

Annotatie USZ: bijzondere bijstand voor beheerskosten bewindvoerder?

ECLI:NL:CRVB:2015:1654 Verschenen in USZ 2015/262 (Sdu uitspraken sociale zekerheid), aflevering 10 Inhoudsindicatie Voor kosten beheer persoonsgebonden budget door bewindvoerder zijn de AWBZ en de Regeling subsidies AWBZ (Rsa) niet aan Lees verder →

Annotatie USZ: vloeien de kosten voort uit bijzondere omstandigheden

ECLI:NL:CRVB:2015:1607 Verschenen in USZ 2015/226 (Sdu Uitspraken Sociale Zekerheid), aflevering 9 Zie CRVB:2016:186 waarin het college meer dan geheel tegemoet komt aan de bezwaren van belanghebbende. Inhoudsindicatie Tussenuitspraak. De Raad is Lees verder →

Annotatie USZ: kosten neurofeedbacktraining

ECLI:NL:CRVB:2015:678 Verschenen in USZ 2015/144 (Sdu Uitspraken Sociale Zekerheid), aflevering 6 Inhoudsindicatie De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 17 maart 2015 dat aan een man met Lees verder →

Annotatie USZ: bijzondere bijstand ouderbijdrage LBIO

ECLI:NL:CRVB:2015:513 Verschenen in USZ 2015/116 (Sdu Uitspraken Sociale Zekerheid), aflevering 5 Inhoudsindicatie Afwijzing aanvraag voor bijzondere bijstand voor de kosten van de door haar aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen Lees verder →